Avatar

Realizacja programu nauczaniaw sytuacji, gdy uczniowie pracują w domowym zaciszu jest nie lada wyzwaniem, któremu nie uda się stawić czoła bez wsparcia nowych technologii. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu, przed którym stoi sektor edukacji, Cisco integruje możliwości swojej platformy komunikacyjnej Webex z platformą dydaktyczną Edukator.pl. Połączone rozwiązania ułatwią pedagogom nie tylko codzienną pracę, ale i sprawną komunikację, tak wzajemną w ramach placówek, jak i z uczniami czy rodzicami. Rozwiązanie zostało już wdrożone w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym nr 40 w Warszawie umożliwia sprawne funkcjonowanie i zdalną naukę w nowych warunkach grupie prawie 400 uczniów zebranych w 20 klasach oraz ponad 50 nauczycielom. 

 

Warszawa, 29 kwietnia 2020 r. – Nowa, tymczasowa zdalna rzeczywistość tworzy dla pedagogów wyzwania, z których najważniejsze to oczywiście budowanie i utrzymywanie relacji z uczniami przy jednoczesnym utrzymaniu właściwego tempa realizacji programów nauczania. Brak możliwości interakcji z podopiecznymi nie pozwala nauczycielom ocenić, czy są oni zaciekawieni czy znudzeni. Trudniej też monitorować ich postępy w nauce 

 

Tu z pomocą przychodzi platforma do e-nauki Edukator.pl. Jest to autorskie rozwiązanie stworzone dla szkół, uczniów i nauczycieli. Jej twórcy przez lata gromadzili najlepsze międzynarodowe zasoby edukacyjne, w tym symulatory, aplety, czy modele nauczania, tłumacząc je jednocześnie na język polski. Dzięki dostępowi do takiej bazy, nauczyciele w całym kraju mogą nie tylko efektywniej pracować, ale i lepiej uczyć. Działanie systemu opiera się o przydzielane użytkownikom wirtualne dyski, na których mogą oni gromadzić dowolne zasoby cyfrowe, które mogą być wykorzystywane w nauczaniu, w tym także do organizacji testów, kursów czy prezentacji. Jednocześnie serwis umożliwia agregację treści z popularnej wyszukiwarki, serwisu z materiałami video, banków zdjęć, etc. Największa zaletą platformy jest jednak dostęp do kilkudziesięciu tysięcy stron z materiałami edukacyjnymi, w tym multimediami, apletami czy symulatorami, dzięki którym nauczyciele mogą pracować z młodzieżą w grupach, tworzyć kursy, czy śledzić postępy swoich uczniów.  

 

„Nauczyciele korzystali na co dzień z tego rozwiązania, ale też z wielu innych narzędzi, jak i edukacyjnych treści cyfrowych, więc pracę online z uczniami rozpoczęliśmy właściwie z marszu” – mówi Bogdan Wróbel, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 40 na warszawskim Ursynowie. 

 

Kluczowym wyzwaniem i kwestią dopełniającą platformę była sprawna komunikacja, tak na poziomie grona pedagogicznego, jak i w ramach klas pomiędzy nauczycielami a uczniami. Wdrożone przez Cisco i zintegrowane z platformą Edukator rozwiązanie do współpracy Cisco Webex pomaga odpowiedzieć na fundamentalne potrzeby wynikające z nowej sytuacji, w której znalazły się szkoły w Polsce w wyniku nagłej konieczności pracy z uczniami w nowej formuletakie jak sprawna komunikacja, możliwość prowadzenia zajęć online dla większych grup czy udostępnianie ekranów. Jednocześnie dzięki intuicyjnemu interfejsowi, nauczyciele są w stanie sami korzystać z obu rozwiązań, łącząc ich kluczowe funkcjonalności w sprawnie działający tandem.  

 

„Platforma Edukator.pl pozwala na zarządzanie obiegiem materiałów, tworzenie testów, kursów itp., oraz przede wszystkim na pracę w grupach. Dopełnieniem tego rozwiązania jest środowisko współpracy Cisco Webex, które umożliwia błyskawiczną, wygodną i bezpieczną komunikację” – podkreśla Artur Zdanowicz, opiekun klienta w Cisco.  

 

„Zanim nauczyciele odbyli szkolenia ze specjalistami Cisco, sami przetestowaliśmy narzędzie. Byliśmy w stanie z niego korzystać, a także ocenić jego przydatność i łatwość obsługi. Nie wszyscy nauczyciele sprawnie poruszali się w cyfrowym świecie, ale szybko nadrobili zaległości. Udało się wywołać wśród nich entuzjazm, chęć współpracy i uczenia się w trybie przyspieszonym. To momentalnie udzieliło się uczniom” – dodaje Bogdan Wróbel. 

 

Stworzony przez obie firmy ekosystem, składający się dwóch cyfrowych narzędzi pozwala nie tylko na sprawny dialog nauczycieli z uczniami. Technologia zwiększa efektywność pracy grona pedagogicznego, m.in. w zakresie codziennej komunikacji, ustaleń, szkoleń i potrzeby błyskawicznego kontaktu. Warto również podkreślić, że rodzice bardzo pozytywnie zareagowali na pracę zdalną swoich dzieci.  

 

Także rady pedagogiczne jesteśmy w stanie zorganizować zdalnie. Jeżeli któraś osoba z grona pedagogicznego chce coś przetestować czy sprawdzić jakieś nowe rozwiązanie, to w maksymalnie 10 minut mamy grupę roboczą 30-40 nauczycieli zalogowanych w odpowiednim miejscu, gotowych do współpracy” – mówi Bogdan Wróbel.  

 

„Oczywiście, nowa szkoła i nowe narzędzia wymaga zmiany przyzwyczajeń i zrozumienia, że praca online charakteryzuje się inną metodyką. Ciągle musimy się rozwijać. Ostatnio testowaliśmy pracę w grupach w aplikacji Cisco Webex i nauczyciele języków już zaczynają tę funkcjonalność wdrażać” – dodaje Bogdan Wróbel. Oczywiście nie jest tak, że wszyscy radzą sobie z technologiami równie dobrze. To proces nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętności i zmiany sposobu myślenia” – dodaje.  

 

Całym projektem na poziomie szkoły zarządza jej dyrektor, Bogdan Wróbel, który odpowiada za kwestie technologiczne i logistyczne związane z platformą Edukator.pl, natomiast za sprawną komunikację dzięki Cisco Webex odpowiada Rafał Gołębiowski, zastępca dyrektora 

 

Dyrektor szkoły podkreśla, że najważniejszym elementem, na każdym etapie działań, jest komunikacja. „Uczniowie dobrze się czują w tym świecie, ale tak jak my, tęsknią już za normalnym kontaktem. Jestem jednak pewien, że pewne dobre praktykdotyczące zdalnej edukacji pozostaną w szkole po zakończeniu pandemii”. 

 

 

.:|:.:|:.