Avatar

W obliczu zamknięcia większości placówek w Europie z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, Cisco i IBM pomagają uczniom i nauczycielom w kontynuowaniu nauki i nauczania na odległość. W ciągu ostatnich kilku tygodni Cisco i IBM podjęły wspólną inicjatywę stworzenia bezpłatnych wirtualnych klas dla uczniów dotkniętych zamknięciem szkół w Europie. Celem tego projektu jest nie tylko łączenie nauczycieli i uczniów poprzez interaktywne zajęcia online, ale także pomaganie im w efektywniejszym korzystaniu z technologii. 

23 kwietnia 2020 r.  „W całej Europie uczniowie, nauczyciele i rodzice dostosowują się do wirtualnej nauki. Jesteśmy dumni, że nasza współpraca z IBM pomaga setkom tysięcy uczniów w dalszym kształceniu się i rozwijaniu ich umiejętności” – powiedziała Wendy Mars, prezes Cisco na Europę, Bliski Wschód, Afrykę i Rosję (EMEAR). 

Wirtualne klasy obsługiwane przez Cisco Webex umożliwiają nauczycielom prowadzenie i nagrywanie zajęć wideo, udostępnianie treści edukacyjnych z ich ekranów, komunikowanie się z uczniami w różnych aplikacjach i uzyskiwanie od nich informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Aby pomóc nauczycielom i uczniom w dostosowaniu się do tej nowej rzeczywistości, ponad 3000 przeszkolonych wolontariuszy IBM – którzy również wykonują telepracę z domu za pomocą Cisco Webex – podzieliło się swoją wiedzą. Wolontariusze IBM zapewniają nauczycielom sesje szkoleniowe i wsparcie w czasie rzeczywistym, pomagając im w adaptacji narzędzia i jak najlepszym jego wykorzystaniu. 

„Jako pracownicy IBM, codziennie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem ze społecznością. Wyzwania takie jak to, z którym wszyscy się dziś zmagamy w związku z pandemią COVID-19, dają nam szansę na to, aby technologia i wolontariat miały realny wpływ na przyszłość naszego społeczeństwa i na edukację naszych dzieci” – mówi Martin Jetter, Senior Vice President & Chairman, IBM Europe. 

Projekt jest realizowany m.in. w: Austrii, Czechach, Niemczech, Finlandii, Włoszech, Holandii, Polsce, Słowacji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Do tej pory udało się dotrzeć do co najmniej 200 000 uczniów w ponad 2000 szkół w całej Europie. 

„W tych trudnych czasach kluczowe znaczenie ma utrzymanie ciągłości edukacji naszych dzieci. Przeznaczyliśmy odpowiednie środki na sprzęt niezbędny dla nauczycieli i uczniów. Wiemy jednak, że sam sprzęt nie wystarczy, że potrzebujemy również ekspertów, którzy pomogą nam w nauczaniu na odległość. Dlatego tak bardzo doceniamy wkład naszych partnerów. Ich pomoc w tym obszarze jest znamienna. Zapewniają nauczycielom indywidualne wsparcie przy nauce nowych technologii i przestawieniu się na nauczanie online. Wierzę, że wyjdziemy z tego kryzysu, m.in. z większą świadomością znaczenia partnerstwa i cyfryzacji” – powiedział Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji w Polsce. 

Poza komfortem uczniów niezwykle ważne jest również ich bezpieczeństwo. Cyberprzestępcy starają się wykorzystać potrzebę prowadzenia lekcji na odległość, aby za pośrednictwem źle zabezpieczonych aplikacji do współpracy, fałszywych domen lub ataków phishingowych związanych z tematyką COVID-19 uzyskać dostęp do danych zgromadzonych na dyskach urządzeń wykorzystywanych podczas nauki lub zakłócać przebieg lekcji jako nieproszeni gości 

W przypadku wielu darmowych rozwiązań do współpracy bezpieczeństwo często nie jest normą. Funkcjonalność i wygoda nie mogą być jedynym kryterium wyboru narzędzi wykorzystywanych do zdalnej edukacji. Muszą im towarzyszyć funkcje zapewniające bezpieczeństwo. Warto również sprawdzić, gdzie są przechowywane dane wysyłane za pośrednictwem wykorzystywanej przez szkołę aplikacji. Platforma Cisco Webex gwarantuje prywatność oraz bezpieczeństwo przepływu danych i treści wymienianych podczas sesji dzięki zaawansowanym narzędziom bezpieczeństwa i szyfrowania. 

Jesteśmy zaszczyceni, że technologia Cisco Webex odgrywa rolę w łączeniu ludzi, czy to w edukacji, służbie zdrowia czy gospodarceZrobimy wszystko, aby nadal wspierać firmy, rządy i społeczności, na których życie wpłynęła ta pandemia, i tych na pierwszej linii frontu walki z nią.” – dodaje Wendy Mars. 

Cisco i IBM starają się rozszerzyć ten projekt na resztę Europy, aby pomóc nauczycielom w zapewnieniu ciągłości nauczania i wspierać edukację uczniów. 

 

 

.:|:.:|:.