Avatar

Najważniejsze informacje 

  • Nowe zestawy usług w chmurze dla sieci mobilnych, dostawców treści i użytkowników domowych oferują odpowiednią szybkość wejścia na rynek dzięki zwirtualizowanemu tworzeniu sieci 4G i 5G. 
  • Firma prezentuje nowy model finansowania i podziału przychodów dla klientów w celu szybkiego wprowadzenia rozwiązań opartych o chmurę i ograniczania związanego z tym ryzyka. 
  • Cisco wprowadza nowe karty liniowe do routerów z serii Cisco ASR 9000, które osiągają ponad trzykrotnie większa wydajność dzięki portom 400GbE o dużej gęstości. 
  • Na rynku pojawi się nowy router NCS (Network Convergence System) 5700 o czterokrotnie większej wydajności, z kartami liniowymi o dużej gęstości portów 400GbE. 
  • Nowe modele dodane do serii routerów Cisco NCS 540 umożliwiają obsługę pakietowych architektur typu fronthaul dla radiowej sieci dostępowej (RAN), oferując prostotę obsługi od rdzenia do sieci dostępowej.  
  • Nowy kontroler Cisco Crosswork Network Controller, usługi Cisco Customer Experience oraz produkty bezpieczeństwa Cisco umożliwiają szybszą i dokładniejszą diagnostykę sieci. 

SAN JOSE, Kalifornia – 3 marca 2020 r. – Firma Cisco ogłosiła nowe rozwiązania mobilne, które mają pomóc usługodawcom w uzyskaniu przychodów i rentowności z infrastruktury 5G.  

Wraz ze wzrostem aktywności na polu przygotowań do uruchamiania 5G, dostawcy usług stoją w obliczu presji związanej z transformacją swoich sieci w celu dostosowania ich do nadchodzącego wzrostu ruchu. Według Cisco Annual Internet Report, już do 2023 r. liczba podłączonych do sieci urządzeń wyniesie prawie 30 mld, z czego prawie połowa to urządzenia mobilne. Globalne połączenia 5G będą stanowić ponad 10 proc. wszystkich połączeń mobilnych. 

Dostawcy usług koncentrują się na zwiększeniu rentowności i uzyskaniu zwrotu z inwestycji dzięki rozbudowie sieci. Celem Cisco jest dostarczenie fundamentów, które rozpoczynają się tam, gdzie kończy się przekazywanie danych drogą radiową. Obejmują one konwergentną sieć IP typu “multihaul“, packet core, mobile/cloud-native core oraz poziomą warstwę automatyzacji i bezpieczeństwa. 

“Droga dostawców usług do rentownej sieci 5G wymaga przemyślanych wyborów w zakresie infrastruktury mobilnej w chmurze, godnej zaufania sieci IP i otwartego podejścia do transmisji radiowej” – powiedział Jonathan Davidson, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Cisco Service Provider Business. „Zdolność przedsiębiorstw do monetyzowania możliwości 5G w ramach wykorzystania IOT, centrów danych czy w kwestiach bezpieczeństwa zmienia znany dotychczas krajobraz. Cisco jest liderem innowacji na masową skalę w zakresie architektury i rozwiązań międzydomenowych, które umożliwiają dostawcom usług zwiększenie przychodów, redukcję kosztów i ograniczenie ryzyka. Koncentrujemy się na wsparciu naszych klientów w osiągnięciu rentowności z wdrożenia 5G i odpowiadaniu na ich potrzeby za pomocą opcji finansowania i elastycznych modeli biznesowych, które spełniają wymagania dzisiejszej globalnej gospodarki“. 

W związku z tym, że firma kontynuuje współpracę z klientami nad wdrożeniami 5G na całym świecie, jej portfolio zostało wzbogacone o nowe oprogramowanie, sprzęt i elastyczne modele biznesowe, zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb dostawców usług w zakresie Internetu przyszłości. 

“Droga do wykorzystania potencjału 5G obejmuje nowe technologie, modele wdrożenia zorientowane na oprogramowanie oraz reorganizację procesów operacyjnych i biznesowych przez operatorów sieci komórkowych w celu dostarczenia nowych usług na rynki konsumenckie i biznesowe” – powiedziała Heidi Adams, dyrektor wykonawcza ds. badań nad infrastrukturą sieciową w Omdia. “Dzięki wprowadzeniu przez Cisco nowych, wysokowydajnych platform routerów do ruchu mobilnego, udoskonaleniom w zakresie rdzenia sieci komórkowej w chmurze oraz unikalnym modelom finansowania i podziału przychodów, operatorzy mogą łatwiej korzystać z oferty 5G”. 

 

Przedstawione nowości: 

 

Wprowadzenie zestawu usług Cisco Cloud Services Stack for Mobility 

 

Aby uprościć proces związany z integracją sprzętu, oprogramowania i usług od wielu dostawców, Cisco zaprojektowało uniwersalny fundament, który zapewnia elastyczność i rozwój na dużą skalę przy minimalnych zakłóceniach. Nowy zestaw usług Cisco Cloud Services Stack for Mobility to oparte na chmurze mobilne rozwiązanie pakietowe (mobile packet core), które przyspiesza wdrażanie usług mobilnych 4G i 5G, zmniejsza koszty integracji i ogólną złożoność sieci. Oferuje platformę NFVI klasy operatorskiej, która jest wstępnie zintegrowana i zatwierdzona oraz wyposażona w funkcje bezpieczeństwa oraz automatyzacji, działające na platformie Cisco UCS i Cisco Nexus. Jest ona wdrażana i wspierana przez specjalistów z Cisco Customer Experience.  

 

“Kluczowym elementem przyspieszenia wdrożeń 5G jest posiadanie odpowiednich umiejętności i doświadczenia w zakresie integrowania złożonych rozwiązań” – powiedział Dave Malik, główny architektCisco Customer ExperienceObecny trend wykorzystania zróżnicowanych technologii wymaga wiedzy inżynierskiej w wielu dziedzinach, aby zapewnić bezproblemową interoperacyjność projektów na dużą skalę. Zespół Cisco Customer Experience posiada wiedzę zdobytą podczas pracy z globalnymi dostawcami usług nad przyspieszeniem zarządzania cyklem życia i przy dużych wdrożeniachco pomaga klientom skrócić czas uzyskania wartości dodanej i zdobycia udziału w rynku”. 

 

Wprowadzenie zestawu usług Cisco Cloud Services Stack for Content Delivery 

 

Usługi 5G będą wymagały mniejszych opóźnień i znacznie większej przepustowości. Raport Cisco dotyczący przyszłości Internetu pokazuje, że połączenia 5G będą generować do trzech razy większy ruch niż połączenia 4G. Aby usługi o dużej przepustowości, takie jak AR, VR i IoT, mogły się rozwijać, najlepiej jest operować jak najbliżej użytkownika końcowego lub krawędzi sieci. Multi-access edge computing (MEC) pozwala dostawcom tworzyć “krawędź usługi” i oferować lepsze doświadczenia użytkownikom. Mogą one być dostarczane do przedsiębiorstwa jako usługi zarządzane i pomagać im tworzyć nowe oferty dla klientów końcowych, w tym AR, VR, dostarczanie treści, itp. 

 

Nowzestaw usług w chmurze Cisco do dostarczania treści (Cisco Cloud Services Stack for Content Delivery), wykorzystuje zatwierdzony pakiet usług Cisco w chmurze z dedykowaną aplikacją do dostarczania treści w chmurze, aby zmniejszyć obciążenie sieci i jakość odbioru wideo. Ta nowa oferta umożliwia model współdzielenia dochodów między firmą Cisco i jej klientami będącymi dostawcami usług/treści, aby umożliwić im najwyższy wzrost, poprawiając przy tym rentowność 5G i jednocześnie pomagając w szybkim udostępnianiu nowych treści. 

 

Wprowadzenie pakietu usług Cisco Cloud Services Stack for Residential 

Pakiet usług Cisco Cloud Services Stack for Residential został zaprojektowany w celu poprawy działania i wydajności sieci w domowych sieciach dostępowych. Umożliwia on stworzenie własnej architektury chmurowej dla szerokopasmowej bramki sieciowej poprzez scentralizowanie panelu sterowania, zwiększenie odporności sieci i uproszczenie operacji. Takie osadzone w chmurze, architekturalne podejście poprawia ogólną wydajność sieci poprzez podejmowanie decyzji bliżej użytkownika i wykorzystanie „krawędzi sieci” w celu uzyskania nowych możliwości generowania przychodów, takich jak np. dostarczanie treści. 

Nowe i ulepszone opcje routingu dla sieci masowych, otwarty vRAN 

Cisco dokłada starań, żeby być liderem w dziedzinie krytycznej infrastruktury internetowej. Aby pomóc dostawcom usług zmniejszyć koszty poprzez konwergenc usług w ramach jednej architektury, Cisco wprowadza nowe karty liniowe do routerów ASR (Aggregation Services Routers) serii 9000, które ponad trzykrotnie zwiększają wydajność dzięki interfejsom 400GbE o dużej gęstości. Nowe karty idealnie nadają się do zastosowań routingu brzegowego u dostawców usług, w centrach danych i prywatnych sieciach szkieletowych w dużych firmach. Cisco wprowadza również nowy router NCS (Network Convergence System5700 o czterokrotnie większej wydajności z interfejsem 400GbE o dużej gęstości. 

Kontynuując postępy w zakresie otwartej sieci 5G RAN, Cisco prezentuje nowe modele routerów z serii Cisco NCS 540 5G fronthaul, które zapewnią bezproblemowy, oparty na pakietach transport strumieniowy Common Public Radio Interface (CPRI). Oferuje on system o skali 300Gbps i prostotę obsługi w ramach jednego środowiska oprogramowania Cisco IOS XR, od rdzenia do sieci dostępowej. 

 

Cisco wprowadza również możliwość monetyzowania przez dostawców usług niezawodności ich sieci. Dla klientów korporacyjnych, którzy wymagają wyższego standardu bezpiecznej łączności, można tworzyć zaufane ścieżki routingu i oferować je jako usługę premiumRozwiązanie Cisco Crosswork Trust Insights zbiera dane w celu określenia bardziej godnych zaufania ścieżek routingu. Silnik optymalizacji Cisco Crosswork Optimization Engine automatyzuje i optymalizuje ścieżki routingu w oparciu o wskaźniki zaufania przy użyciu routingu segmentowego. 

 

Więcej automatyzacji = więcej kontroli: Cisco prezentuje swój Crosswork Network Controller 

 

Cisco Crosswork Network Controller rewolucjonizuje działałność klientów poprzez usprawnienie złożonych zadań za pomocą gotowego, zintegrowanego rozwiązania “end-to-end”. Operatorzy sieci odczują poprawę jakości dzięki inteligentnemu sterowaniu przepustowością i widocznością zasobów sieci i usług, co skróci czas uzyskiwania przychodów i czas potrzebny na naprawę. 

 

Materiały dodatkowe 

#