Avatar
  • Deze 10-jarige doelstelling voor de EMEA-regio maakt deel uit van Cisco’s wereldwijde doel om 25 miljoen mensen te voorzien van de juiste digitale vaardigheden die nodig zijn om op de lange termijn weerbaar te zijn.
  • Nieuwe samenwerking met Randstad, de wereldwijde HR-dienstverlener, heeft als doel om 300.000 mensen om- en bij te scholen.
  • Cisco Networking Academy, opgericht in 1997, viert haar 25e verjaardag en is met 17,5 miljoen opgeleide studenten nog steeds één van de langst bestaande scholingsprogramma’s voor IT-vaardigheden.

Amsterdam, 8 februari 2023 – Cisco heeft vandaag aangekondigd de komende 10 jaar, 10 miljoen mensen te gaan voorzien van de juiste digitale vaardigheden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Het project maakt deel uit van Cisco’s 10-jarige ambitie om wereldwijd 25 miljoen mensen te gaan voorzien van de juiste digitale vaardigheden via Cisco’s Networking Academy en zo bestand te zijn tegen de aankomende transitie in de arbeidsmarkt.

Cisco’s Networking Academy viert dit jaar zijn 25e verjaardag en heeft tot nu toe 17,5 miljoen studenten, in 190 landen, bereikt via 5.800 samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen en organisaties die Networking Academy-cursussen aanbieden.

De toekomst van innovatie, groei en mondiaal concurrentievermogen is afhankelijk van een sterke digitale economie, die op haar beurt afhankelijk is van digitaal geschoolde arbeidskrachten. Volgens het World Economic Forum zullen, door de vooruitgang in technologie en automatisering, tegen 2025 zo’n 85 miljoen banen verdwijnen en wereldwijd 97 miljoen nieuwe banen worden gecreëerd. Cisco streeft ernaar om miljoenen mensen van over de hele wereld uit te rusten met de juiste digitale vaardigheden die nodig zijn voor deze verschuiving in de arbeidsmarkt.

“We hebben een wereldwijd personeelsbestand nodig dat is uitgerust met de juiste digitale vaardigheden om een duurzame en bovenal veilige samenleving te ontwikkelen. Het opbouwen van een lokale pool aan talenten is van cruciaal belang voor sociale inclusie en economische veerkracht op de lange termijn”, aldus Guy Diedrich, SVP en Chief Innovation Officer, Cisco. “Er is een heel ecosysteem voor nodig dat samenwerkt om dit te bereiken. Door de samenwerking van Cisco Networking Academy met lokale organisaties hebben we de afgelopen 25 jaar het leven van 17,5 miljoen studenten positief kunnen beïnvloeden.”

Bijdragen aan de digitale doelstellingen van de EU

De EU streeft ernaar om tegen 2030 ten minste 80 procent van haar burgers uit te rusten met digitale basisvaardigheden en ten minste 20 miljoen informatie- en communicatietechnologie (ICT)-specialisten in dienst te hebben. Momenteel beschikt slechts 54 procent van de Europeanen tussen de 16 en 74 jaar over digitale basisvaardigheden.

“Digitale vaardigheden zijn schaars in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika, wat voor ons allemaal een reden tot zorg zou moeten zijn”, aldus Wendy Mars, President van Cisco EMEA. “Zonder toegang tot een sterke talentenpool zal het moeilijker zijn om de digitale transformatie in het juiste tempo voort te zetten. Ik ben trots op de resultaten van de Cisco Networking Academy tot nu toe en kijk ernaar uit om nog veel meer bekwame mensen, met verschillende achtergronden, in de branche te mogen verwelkomen.”

Samen met Randstad, wereldwijde HR-dienstverlener, gaat Cisco talenten helpen om hun de juiste digitale vaardigheden bij te brengen en hun voor te bereiden op de snel digitaliserende arbeidsmarkt. Cisco en Randstad streven ernaar om 300.000 mensen om- en bij te scholen op het gebied van cyberbeveiliging, programmeren en infrastructuurautomatisering. Het partnerschap loopt momenteel in Nederland en Italië en meer landen volgen in 2023

Chris Heutink, COO van Randstad: “We zijn erg trots om samen te werken met Cisco en om het talent van morgen uit te rusten met de digitale vaardigheden die ze nodig hebben om te slagen in een snel veranderende arbeidsmarkt. Via partnerschappen zoals deze ondersteunen we talenten met directe toegang tot de arbeidsmarkt.”