Avatar

De laatste jaren is zo’n beetje elke veronderstelling over hoe, waar en wanneer we werken op zijn kop gezet. Organisaties krijgen nu de kans om mee te gaan in de volgende golf van werken, waarin steeds betere technologie en een nieuwe werkcultuur die creatieve samenwerking en een goede werk-privé balans koestert centraal staan. Naarmate we de traditionele barrières van geografie, taal en cultuur langzaam opheffen kunnen we nieuwe kansen creëren en inclusiviteit verder uitbreiden. Maar er is ook een risico; organisaties die proberen terug te keren naar een 100% kantoorbeleid, zullen tekortschieten op het gebied van productiviteit en het vasthouden van talent.

Uit gesprekken met onze wereldwijde klanten, blijkt dat ze allemaal gefocust zijn op hybride werk als één van de meest belangrijke – en uitdagende – zakelijke transities van onze tijd. Daarom heeft Cisco het afgelopen jaar twee uitgebreide onderzoeken uitgevoerd: de onlangs bijgewerkte Global Hybrid Work Index en het onlangs gepubliceerde Hybrid Work Maturity Model. Deze onderzoeken werpen licht op hoe onze werkcultuur zich verder dient te ontwikkelen. Want er is geen weg meer terug. Zoals uit de resultaten blijkt, vraagt de toekomst om een werkomgeving met flexibiliteit waar inclusiviteit de norm is.

Het Hybrid Work Maturity Model

Leiders moeten weten waar hun organisaties staan op het gebied van hybrid work. Daarom heeft Cisco IDC opdracht gegeven om het Hybrid Work Maturity Model te ontwikkelen, een zogenaamde volwassenheidscurve. Het Hybrid Work Maturity Model functioneert als een framework waarmee zij hun trajecten kunnen vergelijken.

De resultaten van het onderzoek geven aan dat er ruwweg 4 verschillende niveaus van Hybrid Work Maturity zijn:

  • Hybrid Work Observers (7 procent): Deze organisaties beginnen verschillende hybride-werkmodellen te verkennen, maar werken nog voornamelijk op kantoor tijdens reguliere kantooruren.
  • Hybrid Work Adopters (47 procent): Experimenteren met hybride-werkmodellen en beginnen te investeren in technologie om dit mogelijk te maken.
  • Hybrid Work Champions (38 procent): Zien succes en verbeterde bedrijfsresultaten met hybride werkmodellen binnen afzonderlijke afdelingen, maar hebben ze nog niet in de gehele organisatie ingevoerd.
  • Hybrid Work Innovators (8 procent): Deze organisaties beschikken over een sterk bedrijfsbreed hybride werkbeleid en hebben geïnvesteerd in de technologieën die een hybrid-first strategie ondersteunen.

De respondenten van de enquête werden daarnaast ook gevraagd om de volwassenheid van hun organisaties te beoordelen op vier belangrijke dimensies. 51 procent noemde technologie als de belangrijkste focus, gevolgd door werkcultuur (33%), beleid (12%), en faciliteiten (4%). Het onderzoek onthulde verschillende manieren waarop bedrijven achterlopen in deze categorieën. Zo heeft slechts 9 procent van de organisaties een bedrijfsbreed hybride-werkbeleid voor de lange termijn geformuleerd en geïmplementeerd, en 62 procent van de organisaties bevindt zich nog in de beginfase van het transformeren van hun personeelsbestand en cultuur voor hybride werk.

Maar hoe zit het met de voordelen? Voor de respondenten was het verbeteren van de productiviteit (48%) de grootste zorg. Dit werd gevolgd door business agility (39%), verbeterde partner- en klantbetrokkenheid (39%) en verbeterde medewerker betrokkenheid (36%). Naarmate organisaties vorderen in hun Hybrid Work Maturity, nemen de voordelen alleen maar toe. Zo meldden Hybrid Work Innovators dat ze onder andere beter in staat zijn om toptalent aan te trekken en te behouden, en de naleving van regelgeving te verbeteren.

Global Hybrid Work Index

Vorig jaar lanceerden Cisco de allereerste Global Hybrid Work Index en dit jaar onthulden we onze nieuwe bevindingen. Het Hybrid Work Index onderzoek onthult veel over het welzijn van werknemers. Zo zijn 73% van de ondervraagde hybride werknemers gelukkiger en gemotiveerder in hun rol dankzij de mogelijkheid om op afstand te werken, en 61 procent zegt dat hun relaties met teamgenoten sterker zijn geworden. Daarnaast vond het onderzoek ook sterke aanwijzingen voor het verband tussen hybride werk en het behoud van talent.

Cisco pleit er al lang voor dat goede technologie een werkomgeving en -cultuur kan ondersteunen waarin geen scheiding is tussen werknemers op kantoor en werknemers op afstand. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 78% procent van de executives en 66% van de werknemers van mening waren dat met de juiste technologie virtueel kan worden (samen)gewerkt zonder een verlies van productiviteit.

De hybride werkomgeving heeft talloze, verafgelegen eindpunten geïntroduceerd. Het is dan ook geen verrassing dat security een belangrijk aandachtspunt is. Het goede nieuws is dat organisaties hierop reageren. Zowel het aantal actief beveiligde externe apparaten als het aantal dagelijkse authenticaties bij apps is 2x zo hoog geworden sinds de verschuiving naar hybride werk begon.

Hoewel deze onderzoeken aantonen dat organisaties vooruitgang beginnen te boeken in de hybride-werkrevolutie, benadrukken ze ook dat er voor velen nog een lange weg te gaan is. Als industrie mogen we niet hoogmoedig zijn en moeten we de barrières van hybride werk doorbreken op het gebied van technologie, werkcultuur en fysieke ruimtes. Alleen dan zullen we het ware potentieel van hybride werk ontsluiten, voor een toekomst waarin flexibiliteit en inclusiviteit de norm zijn.

Sander Ten Hoedt – Hybrid work lead bij Cisco Nederland

Zie Sander Ten Hoedt op de Cisco Nederlands Blog