Avatar

Cisco-onderzoek: Hybride werk maakt werknemers gelukkiger en productiever, maar er is werk aan de winkel om thuiswerken inclusiever, toegankelijker en veiliger te maken

  • 70 procent van de Nederlandse ondervraagden geeft aan dat de mogelijkheid om vanuit elke locatie te kunnen werken hen gelukkiger maakt
  • 6 op de 10 werknemers geeft aan dat hun productiviteit is verbeterd
  • Slechts 20 procent van de Nederlandse werknemers vindt dat hun organisatie goed isvoorbereid op een hybride toekomst
  • Connectiviteitsproblemen en cybersecurity vormen belangrijke uitdagingen voor bedrijven die hybride werk willen omarmen

Hybride werk heeft wereldwijd het welzijn van werknemers, de balans tussen werk en privéleven en de prestaties positief beïnvloed, blijkt uit Cisco’s Hybrid Work Study 2022. Alhoewel organisaties hebben kunnen profiteren van een verhoogde productiviteit van werknemers, moet er meer worden gedaan om een hybride toekomst volledig te kunnen omarmen.

Uit Cisco’s onderzoek blijkt dat vijf op de tien (52%) van de Nederlandse werknemers vindt dat de kwaliteit van het werk is verbeterd, een vergelijkbaar aantal (58%) is van mening dat hun productiviteit is verhoogd. Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts één op de vijf (19%) van de Nederlandse ondervraagden denkt dat hun bedrijf ‘zeer goed voorbereid’ is op een toekomst met hybride werk, wereldwijd ligt dit percentage iets hoger op 25 procent.

In het onderzoek werden 28.000 mensen uit 27 landen ondervraagd, waaronder 1000 uit Nederland.

“Het is duidelijk dat hybride werken inmiddels de norm is geworden en na twee jaar in deze modus zien zowel werknemers als werkgevers tastbare voordelen, zoals een verhoogd algemeen welzijn van werknemers en betere productiviteit en werkprestaties”, zegt Sander ten Hoedt, Hybrid Work Lead bij Cisco Nederland. “Toch is er nog werk aan de winkel om de kansen van hybride werken volledig te kunnen benutten, met name bij het behouden van werknemersbetrokkenheid maar ook bij de inzet van technologie om zo de kwaliteit van hybride werk te bevorderen. Het hebben van de juiste tools is belangrijk om de kwaliteit van werk te kunnen garanderen.”

Algeheel welzijn

Cisco onderzocht de impact van hybride werken binnen vijf categorieën van welzijn; emotioneel, financieel, mentaal, fysiek en sociaal, waarbij 70 procent van de respondenten heeft aangegeven dat hybride werken een positieve invloed heeft op hun algehele welzijn.

  • 70 procent geeft aan dat hybride werken voor een betere balans tussen werk en privé zorgt. De voornaamste drijvers hiervoor zijn wereldwijd flexibelere werktijden en aanzienlijk kortere reistijden. Ook geeft zes op de tien aan dat deze extra tijd ervoor heeft gezorgd dat hun gezinsrelaties zijn verbeterd.
  • Ook geeft ongeveer de helft (48%) van de ondervraagden aan dat hun fysieke gezondheid is verbeterd, dit aantal ligt iets lager dan het wereldwijde percentage van 68 procent. Zes op de tien (62%) Nederlanders is meer gaan bewegen en meer dan de helft (54%) eet gezonder.
  • Ondanks een betere werk-privébalans blijft het stressniveau van Nederlandse werknemers vrij hoog. Ondanks dat zeven op de tien werknemers aangeeft dat de mogelijkheid om op afstand te werken hen gelukkiger heeft gemaakt, geeft slechts 38 procent aan dat hybride werk hun stressniveau heeft verminderd. De voornaamste reden hiervoor is de inrichting van de thuiswerkplek.

De toekomst

Aangezien er duidelijke voordelen zijn verbonden aan een hybride werkmodel, wil ongeveer 80 procent van de werknemers in de toekomst een combinatie van werken op afstand en op kantoor. Wereldwijd is dit percentage 71 procent en terwijl Nederlandse werknemers de voorkeur geven aan 1 – 2 dagen thuiswerken, wilt 20% van de internationale werknemers het liefst volledige remote werken.

Ook de werkgever staat meer open voor het hybrid work model, ruim 87 procent van de ondervraagden geeft aan dat hun werkgevers hybride werk ondersteunen. Dit is een aanzienlijke verhoging ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar, toen gaf slechts 47% aan dat hun bedrijf hybride werken zou toestaan.

Er is echter wel vaak onduidelijkheid over de manier waarop verschillende werkstijlen van invloed kunnen zijn op inclusie en betrokkenheid. Onder zowel Nederlandse als internationale respondenten wordt een disconnect met collega’s zelfs als grootste uitdaging voor hybride werk gezien. Dit benadrukt de noodzaak van een inclusieve cultuur als leidraad voor de toekomst van hybride werk.

Ook in de toekomst zal technologie van cruciaal belang blijven om het werken met een steeds meer verspreid personeelsbestand mogelijk te maken. Connectiviteit beïnvloed namelijk niet alleen het werk, 42 procent geeft aan wel eens last te hebben van connectiviteitsproblemen en dat dit hun werk belemmert, maar 85 procent van de ondervraagden geeft ook aan dat de netwerkinfrastructuur van cruciaal belang is om een naadloze ervaring voor alle werknemers, ongeacht hun werklocatie, te garanderen. Dit benadrukt hoe belangrijk het is om goed contact te hebben, bijna de helft (45%) van de ondervraagden is namelijk van mening dat collega’s die op afstand werken moeite hebben een connectie aan te gaan met andere collega’s.

Een andere belangrijke uitdaging is cybersecurity. In Nederland is 72 procent van de respondenten van mening dat cybersecurity van cruciaal belang is om hybride werken veilig te maken. Tegelijkertijd geeft slecht 58 procent van de Nederlandse ondervraagden aan dat hun bedrijf momenteel over de juiste cybersecuritymaatregelen beschikt om hybride werk veilig en succesvol te maken.

Vooral de cyberkennis van werknemers blijkt een verbeterpunt, slechts 52 procent van de Nederlandse ondervraagden geeft aan dat alle werknemers binnen hun organisatie de cybersecurity risico’s van hybride werk voldoende begrijpen, wereldwijd ligt dit percentage een stuk hoger (62%). Dit laat zien dat het belangrijk blijft om werknemers te informeren en trainen op het gebied van cybersecurity.