Avatar

2040Cisco geeft gehoor aan de oproep om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau en belooft om de koolstofuitstoot in de waardeketen sterk te verminderen door bedrijfsbrede strategieën te versnellen

 


Samenvatting: 

 • Cisco verbindt zich aan het doel om netto-nul uitstoot te bereiken op alle emissieniveaus in 2040, inclusief eigen productgebruik, activiteiten en de supply chain
 • Het bedrijf stelt ook het doel in 2025 voor alle wereldwijde Scope 1- en Scope 2-emissies netto nul uitstoot te willen bereiken
 • Cisco stelt op korte termijn andere emissiereductiedoelstellingen vast voor de belangrijkste bronnen van de uitstoot, ter ondersteuning van de 2040-doelstelling

Cisco kondigt vandaag de belofte aan in 2040 netto-nul uitstoot van broeikasgasemissies te willen bereiken. Dit is 10 jaar eerder dan wanneer de planeet volgens klimaatwetenschappers netto-nul uitstoot moet bereiken om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. De ‘net zero’-doelstelling van Cisco zal worden ondersteund door ambitieuze doelen op de korte termijn, waaronder het bereiken van ‘net zero’ voor alle wereldwijde Scope 1*- en Scope 2**-emissies in 2025.

Andere korte termijndoelen hebben betrekking op de meest materiële uitstoot in de Scope 3-categorie van de onderneming, zoals het gebruik van reeds verkochte producten en emissies uit de supply chain. Deze doelen worden later in 2021 openbaar gemaakt wanneer deze zijn afgerond. De nieuwe doelstellingen voor het terugdringen van broeikasgassen volgen de laatste ontwikkelingen in de klimaatwetenschap. Cisco zal de voortgang met betrekking tot deze doelstellingen rapporteren in het jaarlijkse Corporate Social Responsibility Impact Report.

Deze aankondiging markeert een belangrijke mijlpaal in het streven van Cisco naar een inclusieve toekomst voor iedereen. De inspanningen van Cisco om dit doel te bereiken omvatten investeringen en initiatieven met betrekking tot het dichten van de digitale kloof, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, het ontwikkelen van impactvolle partner-ecosystemen, en het vaststellen en bereiken van ambitieuze duurzaamheidsdoelen zoals de ‘net zero’ belofte van vandaag.

“De verwoestende effecten van de klimaatrampen van de afgelopen weken tonen de dringende noodzaak om klimaatverandering nu aan te pakken”, aldus Fran Katsoudas, Chief People, Policy & Purpose Officer bij Cisco. “Als wereldwijde technologieleider moeten we de standaard zijn voor duurzame bedrijfspraktijken en onze klanten, partners en leveranciers ondersteunen in hun inspanningen om ook hun impact op het milieu te verminderen.”

Cisco is al sinds 2008 bezig met het vaststellen en bereiken van doelen om de uitstoot van broeikasgassen in zijn faciliteiten en supply chain te verminderen. Strategieën die Cisco gebruikt om netto-nul uitstoot te bereiken zijn onder andere:

 • Doorgaan met het verhogen van de energie-efficiëntie van eigen producten door innovatief productontwerp
 • Het versnellen van het gebruik van hernieuwbare energie
 • Het omarmen van hybride werken
 • Investeren in oplossingen om koolstof te verwijderen
 • Verdere verankering van duurzaamheid en circulaire principes in het gehele bedrijf

Cisco werkt al meer dan 15 jaar aan een duurzame toekomst door het verminderen van uitstoot en afval, het maken van efficiëntere producten en door ambitieuze doelen vast te stellen en te bereiken.

 • Sinds 2008 heeft Cisco een reeks vijfjarendoelstellingen vastgesteld en behaald om de Scope 1- en Scope 2-emissies uit broeikasgassen te verminderen. De huidige doelstelling om de Scope 1- en Scope 2-emissies in FY22 met 60% te verminderen (ten opzichte van FY07) is goedgekeurd door het Science Based Target-initiatief (SBTi), en het bedrijf ligt op schema om deze doelstelling te halen.
 • Cisco heeft in verschillende landen wereldwijd het gebruik van 100% hernieuwbare energie bereikt en ligt op schema voor het doel om in boekjaar 2022 voor ten minste 85% van het energiegebruik van Cisco wereldwijd gebruik te maken van elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen.
 • Voor Scope 3-emissies lag Cisco in 2019 een jaar voor op schema bij het bereiken van de doelstelling om uitstoot in de supply chain met 1 miljoen metrische ton CO2e te verminderen door middel van een reeks acties — zoals het gebruik van meer vervoer over zee, het herontwerpen van productverpakkingen en het implementeren van energiebeheer bij productiepartners. Vervolgens is er een nieuw doel gesteld om de supply chain-gerelateerde Scope 3 broeikasgasemissies tegen FY30 met 30 procent te verminderen (ten opzichte van FY19).
 • Cisco streeft ernaar zijn producten en verpakkingen zo te ontwerpen en beheren dat deze kunnen worden hergebruikt, gerepareerd en efficiënt gebruik maken van energiebronnen. Cisco ligt op schema om in 2025 100% van de nieuwe Cisco-producten en -verpakkingen te ontwerpen volgens de Circular Design Principles. Cisco blijft ook zijn productservice-, terugname- en hergebruikprogramma’s leveren en verbeteren, en ondersteunt daarmee de belofte van 100% productretour die CEO Chuck Robbins in 2018 tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum heeft gedaan als onderdeel van de PACE Capital Equipment Coalition.

Lees meer over Cisco’s inspanningen voor een duurzame toekomst.

*Scope 1: Dit is de directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen onze organisatie. Het betreft de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.
**Scope 2: Dit is de indirecte CO2-uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte.