Avatar

SAMENVATTING

 • Wereldwijde studie constateert aanzienlijke privacyzorgen als gevolg van de pandemie en de snelle verschuiving naar thuiswerken en de behoefte om gezondheidsinformatie van individuele personen te gebruiken.
 • Privacywetgeving over de hele wereld is zeer goed ontvangen. Bijna 80% van de security- en privacyprofessionals ziet een positieve impact op hun organisatie.
 • Een sterke privacyinfrastructuur en robuuste securitypraktijken zijn essentieel voor sociaal en economisch herstel na de pandemie.

Cisco publiceert vandaag de 2021 Data Privacy Benchmark Study, de vierde jaarlijkse editie van het onderzoek naar hoe bedrijven wereldwijd met privacy omgaan. Hieruit blijkt dat het belang van privacybescherming tijdens de pandemie is toegenomen en dat bedrijven die goede privacymaatregelen nemen daarvan steeds meer voordelen genieten. Het onafhankelijke, geanonimiseerde onderzoek analyseerde de antwoorden van 4.400 beveiligings- en privacyprofessionals in 25 landen – waaronder Nederland – en onderzocht de houding ten opzichte van privacywetgeving. Ook is gekeken naar de opkomst van het meten van privacy en het rapporteren van de uitkomsten aan het management.

In een tijd van ontwrichting en onzekerheid vanwege de pandemie werd plotseling persoonlijke informatie verwacht en soms zelfs geëist van mensen om de verspreiding van corona onder controle te krijgen. Tegelijkertijd zijn mensen een groot deel van hun leven online gaan leiden. Hierdoor is een trend die normaal jaren zou hebben geduurd in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft de nodige uitdagingen opgeleverd op het gebied van privacy voor organisaties die zich aan de wet willen houden, de verspreiding van de pandemie willen voorkomen en tegelijkertijd de rechten van individuele werknemers willen eerbiedigen. Consumenten en het grote publiek maken zich steeds meer zorgen over de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden gebruikt.

 Nederland
In veel gevallen wijken de uitkomsten van het onderzoek in Nederland niet veel af van de gemiddelden. Belangrijke uitzondering betreffen de investeringen in privacy en de zakelijke voordelen die daarmee behaald worden. Gemiddeld wordt in Nederland door organisaties ruim 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in privacy, terwijl de gemiddelde investeringen wereldwijd bijna 2 miljoen euro bedragen en in Europa 1,7 miljoen euro. Tegenover deze investeringen staan in Nederland zakelijke voordelen met een waarde van iets meer dan 2,5 miljoen euro. De verhouding tussen privacy-investeringen en de zakelijke opbrengsten blijft in Nederland echter achter bij het wereldwijde en Europese gemiddelde.

Andere belangrijke bevindingen uit het rapport zijn onder meer (percentages betreffen de wereldwijde gemiddelden):

 • Privacy is veel meer dan alleen een compliance-kwestie, aangezien bedrijven het nu zien als een fundamenteel mensenrecht en een bedrijfskritische prioriteit voor het management.
  • 60% van de organisaties zegt niet voorbereid te zijn geweest op de privacy- en beveiligingseisen die het thuiswerken met zich meebrengt.
  • 93% van de organisaties heeft het eigen privacy-team ingeschakeld om hen te helpen bij deze uitdagingen.
  • 87% van de consumenten is bezorgd over de privacybescherming van de tools die zij gebruiken voor het thuiswerken.
  • 90% van de organisaties rapporteert nu meetgegevens over privacy aan hun directie en raad van bestuur.
 • Er is een duidelijke verschuiving in de markt naar het standaardiseren van privacy als een absolute vereiste bij het digitaliseren en het verder brengen van bedrijfsdoelstellingen.
  • Meer dan 140 jurisdicties hebben nu privacywetten aangenomen, en bijna 80% van de respondenten vindt dat deze wetten een positieve impact hebben.
 • De meeste mensen hebben geen bezwaar dat gezondheidsinformatie wordt gedeeld met het oog op de veiligheid op de werkplek en de bestrijding van pandemieën, maar voelen zich ongemakkelijk bij ander gebruik, bijvoorbeeld voor onderzoek.
  • 57% is voorstander van het gebruik van gegevens door werkgevers om de werkplek veiliger te maken, terwijl minder dan de helft voorstander is van het volgen van hun locatie, het traceren van hun contacten, het openbaar maken van informatie over besmette personen en het gebruik van individuele informatie voor onderzoek.
 • Privacy en het bredere cybersecurityecosysteem zullen een sleutelrol spelen op weg naar economische groei en het herstellen van de coronapandemie.
  • Het herstel van de pandemie zal een reeks privacyuitdagingen met zich meebrengen. Het moet duidelijk worden hoe overheden, bedrijven en burgers persoonsgegevens verzamelen, beheren en beschermen en er moet een balans worden gevonden tussen individuele rechten en het algemeen belang.
 • Investeringen in privacy blijven aantrekkelijk: 75% van de organisaties ziet een aanzienlijke zakelijke waarde in termen van het beperken van securityverliezen, meer flexibiliteit en innovatie, verbeterde operationele efficiëntie en meer klantenloyaliteit en -vertrouwen.
  • Meer dan een derde van de organisaties krijgt voordelen die minstens twee keer zo groot zijn als hun investering.

“Privacy is volwassen geworden en wordt gezien als een fundamenteel mensenrecht. Het is uitgegroeid tot een bedrijfskritische prioriteit voor het management,” zegt Cisco Directeur Security, Michel Schaalje. “En met de versnelde beweging naar werken vanaf elke locatie, is privacy van groter belang geworden bij het stimuleren van digitalisering, veerkracht, wendbaarheid en innovatie.”


Meer informatie