Avatar

Nederland moet op digitaal gebied veiliger worden. Dat is de missie van de nieuwe stichting Cyber Central, opgericht door Cisco, DearBytes, KPN en McAfee. Cyber Central wil security voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk maken, zodat iedere medewerker beter kan anticiperen op digitale dreigingen. Daarnaast is het de intentie om het aantal partners snel uit te breiden, zodat de deelnemende partijen informatie over securityincidenten en best practices met elkaar kunnen uitwisselen. 

Om ervoor te zorgen dat Nederlandse organisaties op een veilige manier zaken kunnen doen, is het noodzakelijk dat cybersecurity een geaccepteerde positie krijgt binnen de gehele organisatie. De business en de IT-afdeling zitten namelijk nog steeds niet op één lijn als het gaat om securityplanning en -prioriteiten.

Over Cyber Central
Cybercriminaliteit brengt grote economische schade toe bij Nederlandse bedrijven en instellingen. Een groot deel van de ondernemingen beseft dit, maar neemt nog steeds onvoldoende actie tegen cybercriminaliteit. De stichting Cyber Central wil dat veranderen, zodat digitaal Nederland veiliger wordt.Cyber Central heeft de missie om cybersecurity 'gewoon' te maken voor iedereen. Wanneer medewerkers ervaren wat security precies behelst en wat de gevolgen zijn van te weinig maatregelen tegen cybercriminaliteit, snappen zij ook waarom gedragsverandering cruciaal is en hoe zij hun gedrag moeten wijzigen. Naast de juiste set aan organisatorische en technische maatregelen is een cultuur- en gedragsverandering immers cruciaal om cybercriminaliteit effectief te bestrijden. Daarvoor gebruikt Cyber Central onder meer inspirerende workshops, waarbij deelnemers security beleven.
Cyber Central is een initiatief van Cisco, DearBytes, KPN en McAfee. Het is de verwachting dat het aantal deelnemende partijen in de toekomst zal uitbreiden, waaronder ook met start-ups.

Security is ieders zorg

Cyber Central wil daar verandering in aanbrengen. De stichting is van mening dat security al lang geen ICT-aangelegenheid meer is. Vrijwel alle beroepen zijn direct of indirect afhankelijk van ICT-systemen, waardoor iedereen verantwoordelijkheden heeft om de veiligheid te kunnen waarborgen. Dat is lastig, omdat cybersecurity een ingewikkelde aangelegenheid is en daardoor lastig te bevatten is. Cyber Central haalt het onderwerp daarom uit het domein van de securityexperts en maakt het begrijpelijk voor iedereen.

Inhoud workshops
De workshops van Cyber Central bieden inzicht in wat cybersecurity voor de organisatie betekent en welke positie het binnen de organisatie zou moeten hebben. Voor iedere doelgroep is er een andere workshop. Denk hierbij aan niet-technische workshops voor bedrijven die concrete handvatten willen voor een professionele securitystrategie. Of aan interactieve simulaties voor managers die willen ervaren wat de impact is van hun securitybeslissingen.
Omdat Cyber Central een stichting zonder winstdoelstelling is, worden de workshops niet voor commerciële tarieven aangeboden.

Samenwerking stimuleren
"Cybersecurity is cruciaal voor digitaal succes", zegt Michel Schaalje, directeur Security Cisco Nederland. "Nu zien we echter dat complexiteit bij veel bedrijven de beveiligingsinspanningen hindert. Cyber Central zal een rol spelen bij het wegnemen van die hindernis door bij te dragen aan meer kennis en begrip. We willen met Cyber Central security 'gewoon' en van iedereen maken. Het moet iets zijn wat je als bedrijf en individu vanzelfsprekend gebruikt. Het resultaat is een veiliger digitaal Nederland, wat een voorwaarde is voor economische vooruitgang."

"Een goede samenwerking tussen marktpartijen leidt tot een betere uitwisseling van informatie en best practices en draagt bij aan een veiliger Nederland", vervolgt Erik Ploegmakers, managing director Security Services bij KPN. "Cyber Central roept leveranciers en start-ups dan ook nadrukkelijk op om zich aan te sluiten bij dit nieuwe initiatief."

"Om cybercriminaliteit effectief te bestrijden, moeten we de onderlinge samenwerking verbeteren", besluit Kevin O'Dwyer, Vice President Nederland & Zuid-Afrika bij McAfee. "McAfee gelooft in de kracht van samenwerken en deelt dan ook het gedachtegoed van Cyber Central. Door de handen ineen te slaan, kunnen we uiteindelijk sneller en met minder middelen de risico's verlagen."

Blauwdruk voor Cyber Central
Cyber Central is opgezet door de makers van IoT Academy, een stichting die sinds 2016 Internet of Things stimuleert om bij te dragen aan het versnellen van innovatie in Nederland. De stichting is erg actief, zo zijn er al 110 evenementen georganiseerd. Hieraan hebben 183 bedrijven deelgenomen, met in totaal 2.750 deelnemers.
Cyber Central werkt net als de IoT Academy samen met RDM Makerspace. Beide stichtingen zijn gevestigd in het RDM Innovation Dock, de voormalige machinehal van de RDM-werf in Rotterdam. RDM Makerspace geeft start-ups en gevestigde organisaties de mogelijkheid om op een toegankelijke manier te experimenteren met nieuwe technologieën. Hierbij krijgen zij meteen inzicht in de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, zoals cybersecurity.  

Kijk op de website voor meer informatie over Cyber Central of lees bijgevoegde Q&A.

Originally Posted at: https://emear.thecisconetwork.com/site/content/lang/nl/id/8105