Avatar

Cisco en Philadelphia versnellen digitale innovaties in de zorg

Innovaties en trainingen op termijn ook beschikbaar voor andere zorginstellingen

Philadelphia, een landelijke zorginstelling voor het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking, en Cisco werken vanaf vandaag samen om digitalisering in de zorg te versnellen. Het doel is een nog betere leefomgeving voor mensen met een beperking en het ontlasten van zorgverleners. Beide organisaties werken al langer samen op IT-infrastructuurgebied. Philadelphia loopt voorop in zorginnovatie maar wil, nu het IT-fundament op orde is, met hulp van Cisco het tempo van de digitalisering versnellen. Dit initiatief komt voort uit Cisco’s programma Digitale Versnelling Nederland waarmee het voor Nederland cruciale sectoren helpt digitaal te versnellen. Samenwerking met partners is daarbij cruciaal. ICT-dienstverlener Tigit is dan ook nauw betrokken bij dit traject.

De kernpunten van de samenwerking draaien om het digitaal opleiden van personeel (Philadelphia heeft ruim 6.000 medewerkers); veilig en effectief data in de gehele organisatie verbinden voor meer inzicht en nieuwe toepassingen; innovaties organisatiebreed implementeren en het delen van ervaringen met andere zorginstellingen.

Technologie verbetert kwaliteit van leven
Technologie kan de kwaliteit van leven, vrijheidsbeleving en zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking sterk vergroten. Daarom vindt Philadelphia het erg belangrijk om op tijd in te springen op technologische ontwikkelingen in de zorg. De innovaties worden op maat ontwikkeld voor hun specifieke cliëntgroepen. Het uitgangspunt daarbij is dat de technologie veilig is, gemakkelijk in gebruik en de huidige zorg ondersteunt en aanvult.
Greet Prins, voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia Zorg: “De veiligheid, snelheid en schaalbaarheid van onze infrastructuur maakt het mogelijk dat wij klaar zijn voor nieuwe toepassingen van e-health, domotica en zorgverlening op afstand en met digitale hulpmiddelen. We gebruiken al veel innovaties om te kijken wat er echt werkt, hoe het cliënten helpt en medewerkers mogelijk ontlast. Daarnaast is het van belang dat de zorgmedewerkers begrijpen  hoe je deze digitale toepassingen optimaal gebruikt. Wij kijken er naar uit dat we samen met Cisco de (digitale) barrières zoveel mogelijk gaan opheffen en zorgmedewerkers ondersteunen in het omarmen van de juiste innovaties.

Duizenden medewerkers opleiden
Hendrik Blokhuis, Programmadirecteur van Digitale Versnelling Nederland (DVN): “Wij willen de zorg verbeteren met onze technologie en onze kennis van technologie. Zo investeren we in de digitale kennis en vaardigheden van het personeel, met als doel de toepassing van technologie te verbeteren. Maar denk ook aan het dichterbij en toegankelijker maken van zorg door het gebruik van video. Daarnaast zullen we helpen om op een veilige en uniforme manier sensorinformatie te ontsluiten. Een gebied met grote potentie dat binnen de zorg nog nauwelijks goed benut wordt. De kennis die we gedurende onze samenwerking opdoen, delen we daarna graag met andere partijen om op deze manier maximaal bij te dragen aan de nationale doelstellingen voor de zorg."

Van sociale robots tot slimme GPS toepassingen voor dwalende mensen
Voorbeelden van innovaties bij Philadelphia zijn slim incontinentiemateriaal die met een sensor detecteert of er verschoond moet worden, DigiContact voor 24/7 videocontact met cliënten, de sociale robot Pepper – Phi en Slimme Nachtzorg waarbij gebruik wordt gemaakt van sensoren (deur, camera met beweegsensor). Er wordt ook getest met gezichtsherkenning door robots en GPS in de hak van de schoen van dwalende mensen. Maar ook hoe ander (slim) licht erbij kan helpen dat cliënten overdag actiever zijn en ‘s nachts beter slapen. Hopelijk gaan ze ook minder onbegrepen gedrag vertonen. De zorginstelling gaat zorgvuldig om met de invoering van digitale innovaties: brede discussie met medewerkers, cliënten, hun familie en belangenbehartigers van cliënten over wat kan en wat niet. Na een zorgvuldige afweging wordt de (digitale) oplossing die het beste past ingevoerd.

 

Kernpunten van Philadelphia en Cisco om digitalisering in de zorg te versnellen:

  1. Medewerkers meenemen in digitalisering – Philadelphia wil graag sneller mee met digitale ontwikkelingen en daarom is er ook behoefte om medewerkers goed voor te bereiden op de digitalisering. Meer kennis en vertrouwdheid met digitalisering draagt bij aan snellere adoptie van de innovaties. Philadelphia en Cisco starten zodoende samen een educatietraject om zo veel mogelijk medewerkers digitale kennis en vaardigheden bij te brengen. Op termijn worden deze trainingen gedeeld met andere zorginstellingen.
  2. Betere zorgprocessen dankzij data-analyse – Sensoren en IoT-apparaten genereren zeer veel data die gecombineerd kunnen worden met andere data van Philadelphia. Cisco ontwikkelt daarom een dataplatform (op basis van Cisco Kinetic) dat deze data efficiënt en veilig samenbrengt en analyses beter mogelijk maakt. De inzichten die dat oplevert dragen naar verwachting aanzienlijk bij aan verbeteringen van de zorgprocessen.
  3. Innovatie ook beschikbaar voor andere zorginstellingen – De bedrijven werken ook samen om de innovaties uit Philadelphia’s  ‘Living Labs’ beter op de bestaande toepassingen aan te sluiten. Dit met bijzondere aandacht voor privacy en security. Ook deze opgeschaalde innovaties zullen naar verwachting beschikbaar komen voor andere zorginstellingen.

 

++++++++++

Hoe kan het dat Cisco helpt opleiden?
Omdat Cisco uit maatschappelijke verantwoordelijkheid al 20 jaar geleden de Networking Academy heeft opgericht en sindsdien wereldwijd miljoenen mensen heeft betrokken en opgeleid tot nieuwe IT-experts en IT-docenten. https://www.netacad.com

Meer over Digitale Versnelling Nederland: https://emear.thecisconetwork.com/site/content/lang/nl/id/6934

Voor meer informatie / persverzoeken:
Sjoerd van Sprang – PR Manager
svanspra@cisco.com 

 

Originally Posted at: https://emear.thecisconetwork.com/site/content/lang/nl/id/8078