Avatar

Vandaag de dag zullen bedrijven hun business moeten transformeren. Dat kan niemand zijn ontgaan. Natuurlijk, meegaan met veranderingen moesten bedrijven altijd al. Maar aangejaagd door de digitale mogelijkheden zullen zij deze transformatie moeten versnellen. De technologie daarvoor is beschikbaar, maar hoe zit het met de investeringen?

Een oude erfenis

Er zijn zeker al bedrijven die een business transformatie achter de rug hebben, althans voor nu. Het gevolg is vaak de veelbesproken disruptie. De überbekende voorbeelden daarvan kent u natuurlijk ook wel. Die bedrijven hadden kennelijk de middelen voor een fundamentele digitale transformatie. Andere sectoren mogen natuurlijk niet achterblijven. Op dit moment is de gehele financiële sector bezig aan een digitaliseringsslag. Het is een sector waarin automatisering van oudsher een belangrijke rol speelt. Daardoor is het ook een sector die over grote, zware en stokoude IT-systemen beschikt. Een oude erfenis, de zogeheten legacy-systemen.

De volgende stap

De huidige digitaliseringsslag gaat veel verder dan het automatiseren van de bekende bedrijfsprocessen. Het gaat om een fundamentele verandering van de financiële dienstverlening en om fundamenteel andere manieren waarop financiële transacties worden ingericht. Denk bijvoorbeeld aan virtuele valuta zoals de Bitcoin en de onderliggende technologie. Ook zal nieuwe technologie een ingrijpende impact hebben op de gehele financiële sector. We zien nu al massaontslagen bij banken vanwege de oprukkende digitalisering.

Verschillende achtergrond

Tegelijk zien we dat vrijwel alle gevestigde spelers hun aandacht richten op de innovatie van hun businessmodellen, producten en diensten. Zij moeten wel, want er zijn inmiddels talloze nieuwe spelers die zich op financiële dienstverlening hebben gestort. Het is een zeer veel belovende markt! Wat dit brede scala aan bedrijven, van startups tot grote banken, gemeen hebben is dat zij moeten investeren in nieuwe technologie. Zij hebben een solide en zeer veilige IT-infrastructuur nodig, die moet kunnen meegroeien. Het zijn ook bedrijven met een verschillende achtergrond, sommige komen uit de IT, andere uit de financiële dienstverlening of uit hele andere sectoren.

Verschillende investeringsbehoefte

Vanuit investeringsoogpunt zijn de verschillen ook groot. Als we naar de start-ups kijken zien we dat er geld beschikbaar wordt gesteld aan hen, maar de vraag is of dat geld ook bestemd wordt voor hun infrastructuur. Deze startups zullen het meest gebaat zijn met een kostenmodel dat uitgaat van het daadwerkelijk gebruik. Voor de gevestigde spelers is betalen voor daadwerkelijk gebruik wellicht ook aantrekkelijk, maar ook dan zitten deze bedrijven met het probleem dat hun verouderde systemen vernieuwd of vervangen moeten worden. Terwijl die systemen waarschijnlijk nog voor een deel afgeschreven moeten worden.

Versnelde transitie

We zijn een technologiebedrijf en daarom willen we al deze verschillende bedrijven graag helpen om de nodigde transitie snel te maken. En daarbij kijken we als Cisco óók naar de financiële kant. Via Cisco Capital kunnen we bedrijven met legacy helpen door de nog niet afgeschreven restwaarde mee te nemen in de waarde van de nieuwe oplossing. meenemen. Dit versnelt de implementatie van de nieuwe oplossing en maakt de weg vrij voor de digitale transformatie. Een andere mogelijkheid die we kunnen bieden is het pas gaan betalen wanneer de nieuwe systemen daadwerkelijk up and running zijn. Hierdoor wordt de betaling afgestemd op de voordelen die het gevolg zijn van het gebruik van de oplossing. Dat investeringsrisico nemen we dus op ons. Nu is succes natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar deze markt voor financiële services is beslist veelbelovend en daar dragen we graag aan bij!

 

Rafael Chacon, commercial leader for Cisco Capital EMEAR

Meer weten over dit onderwerp? Klik hier.

Rafael Chacon is Cisco Capital Commercial EMEAR lead en zijn passie ligt bij het mogelijk maken van digital transformatie en innovatie bij zakelijke klanten in de EMEAR-regio. Hij heeft de afgelopen 14 jaar bij Cisco Capital gewerkt in diverse functies. Hij is begonnen met het ondersteunen van de verkoop, vervolgens is hij doorgegroeid tot sales manager en nu richt hij zich op business development en het creëren van mogelijkheden voor internationale sales.

 

Originally Posted at: https://emear.thecisconetwork.com/site/content/lang/nl/id/6658