Avatar

Digitalisering moet in het regeerakkoord

 

Inderdaad, ik begin vroeg over het regeerakkoord. Maar de volgende Kamerverkiezingen zijn al op 15 maart 2017. Dat geeft de tijd om goed na te denken over de rol van IT voor Nederland en wat hierover in het regeerakkoord volgend jaar moet worden opgenomen. Tot nu toe is IT steeds onderbelicht in de beleidsvoornemens en dat moet veranderen. We kunnen als land de digitale transformatie niet aan ons voorbij laten gaan.

 

Dat landen en overheden mee moeten in de mondiale digitale transformatie is cruciaal voor economische bloei. Nu heeft Nederland internationaal gezien een goede uitgangspositie en dat wordt regelmatig bevestigd door onderzoek (ranglijst van het World Economic Forum, de Digital Economy & Society Index van de Europese Unie). We zijn een kennisland en we hebben een prima digitale infrastructuur. Daarom is Nederland ook een interessant vestigingsland voor bedrijven die onze fysieke en digitale infrastructuur willen benutten.  

 

Maar het is niet genoeg. Dat realiseert onze regering zich ook en begin dit jaar is minister-president Mark Rutte samen met de speciaal gezant van StartupDelta, Neelie Kroes, op bezoek geweest bij een aantal technologiebedrijven (waaronder Cisco) in Silicon Valley. Dat bezoek stond in het teken van de innovatieve samenwerking. Die samenwerking is noodzakelijk: digitale transformatie kan de overheid niet alleen, net zo min als bedrijven dat alleen kunnen. Het gaat hier over digitalisering met een grote maatschappelijke dimensie.

 

Ik zie die maatschappelijke dimensie bijvoorbeeld op het gebied van transport, van een veel beter gebruik van ons wegennet tot de impact van zelfrijdende auto’s op het openbaar vervoer. Ook iets wat al vijftien jaar vergeefs is geprobeerd: het rekeningrijden. Een veel verdergaande digitalisering en het Internet of Things maken dat nu ook echt haalbaar. En, zoals het bezoek van de minister-president aan de techbedrijven in Silicon Valley laat zien, ziet de overheid dat hiervoor verdere samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid nodig is..

 

Digitalisering heeft nu echt een merkbare impact gekregen op ons leven en ons werk. Het klimaat is nu rijp om verdere stappen te zetten en de digitalisering van Nederland te versnellen. Er zijn nog wel twee cruciale aandachtspunten: consistentie en blijvende prioriteit die een versplinterde aanpak moeten voorkomen. Vooral belangrijk voor bedrijven die investeren en rekening zullen houden met de vierjarige politieke cyclus. Vergeet ook niet dat een digitale innovatie geen kwestie is van nu beslissen en morgen is het zover. Het verloopt stapsgewijs en het komen tot een publiek-private samenwerking vergt heel wat tijd. De overheid zal boven zichzelf moeten uitstijgen en steeds oog blijven houden voor het overkoepelende belang. Daarom zou het een zeer goede zaak zijn om digitalisering in het regeerakkoord op te nemen. Dat vereist consensus voor de lange termijn, althans voor de looptijd van het kabinet, en er moet nagedacht worden over de bestemming van innovatiebudgetten.

 

Michel Schaalje

Originally Posted at: https://emear.thecisconetwork.com/site/content/lang/nl/id/5765