Avatar

Rare kop hierboven, de IT-omgeving is toch per definitie digitaal? Natuurlijk, al vanaf het eerste begin. Maar de IT zelf was tot voor kort vooral bezig met automatiseren van allerlei bedrijfsprocessen, de eigen processen kwamen nauwelijks aan bod. Dat is nu in hoog tempo aan het veranderen. De drijfveer hiervoor komt niet zozeer vanuit de IT zelf, maar door de digitalisering die vanuit de business is ingezet. En die digitalisering heeft alleen maar een kans van slagen als IT mee digitaliseert.

Dat IT de business moet ondersteunen wordt al heel erg lang geroepen en aan die oproep is ook ruimschoots gehoor gegeven. De verwevenheid tussen de businesskant en de impact van IT wordt met de dag duidelijker. Die impact gaat ook veel verder dan alleen ondersteuning: IT zorgt voor innovatieve bedrijfs- en verdienmodellen. Verder zien we dat het begrip bij het zakelijk management voor deze rol van IT in rap tempo beter wordt.

Die snel toegenomen verwevenheid van business en IT stelt nieuwe, zware eisen. Met IT moet niet alleen geld worden bespaard, maar ook geld worden verdiend én er moet vermeden worden dat het bedrijf geld verliest, door risico’s te beperken. Geld verdienen betekent vandaag de dag dat je snel moet innoveren. Risico’s verminderen betekent reduceren van de IT-complexiteit en het nog verder uitbannen van allerlei handmatig configuratiewerk. Zeker nu het Internet of Things steeds beter benut wordt, zijn dit de uitdagingen waar IT nu voor staat.

We moeten analyses kunnen maken op basis van al die data uit het Internet of Things, bijvoorbeeld om klantengedrag beter te begrijpen of om het onderhoud te optimaliseren.

Dat kan niet alleen op basis van gedrag rond aankopen, maar bijvoorbeeld ook op basis van informatie uit draadloze netwerken. Die informatie kan inzicht geven in hoe bezoekersstromen bij evenementen lopen en waarom dat zo is. Op basis hiervan kunnen die bezoekers op beeldschermen steeds relevante informatie zien.

We zien dat de rol van de IT-infrastructuur hierdoor sterk wordt uitgebreid. Waar we naartoe moeten is een open, uitbreidbare en software-gedefinieerde architectuur die beleidsregels en de softwarestrategie naar alle segmenten van het netwerk uitbreidt: van campus tot kantoor, van bekabeld tot draadloos en van het hart tot aan de sensoren aan de rand van het netwerk. Die infrastructuur dient niet alleen voor de verwerking van (big) data, maar is zelf ook een belangrijke bron van data geworden.

Naast de nieuwe inzichten moet IT de kans op fouten als gevolg van de sterk toegenomen complexiteit, minimaliseren. Als duizend apparaten opnieuw geconfigureerd moet worden, zou dat met één profiel automatisch moeten verlopen. Dat beperkt niet alleen de risico’s op malfunctioneren of erger, maar ook de kosten.

Het aardige is nu, dat dit nu eens géén toekomstmuziek is. Dit is niet iets waar we nog naartoe moeten, nee, het is er allemaal al. De hiervoor benodigde apparatuur is leverbaar, al dan niet uit de cloud. Natuurlijk zullen de apparatuur en de benodigde software verder worden ontwikkeld, maar er kan nu een prima fundament worden gelegd voor een IT-omgeving die zeer snel kan reageren. In de kern zorgt die infrastructuur ervoor dat vraag en aanbod veel dichter bij elkaar komen door tussenschakels te automatiseren. Of dat nu de ’onderhoudsvraag’ is van een auto of vliegtuig of de vraag van een klant die onmiddellijk kan worden beantwoord. Dit vereist een snelheid die niet door IT gefrustreerd mag worden. Integendeel, juist IT moet die snelheid mogelijk maken.

 

Blog Michel Schaalje, Blog IT

http://www.blogit.nl/de-it-omgeving-digitaliseert

Originally Posted at: https://emear.thecisconetwork.com/site/content/lang/nl/id/5528